Protocol Coronavirus (COVID-19)

LET OP! Vanaf 14 oktober liggen alle trainingen en wedstijden voor volwassenen weer stil! Volleybal voor N3 en gym voor de jeugd gaan wel gewoon door.


Vanaf 1 september begint WIK Bovensmilde weer met haar sportactiviteiten in de sporthal.

Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. Daarnaast vragen wij onze leden om zich aan een aantal noodzakelijke coronamaatregelen te houden. Voor het opstellen van deze regels is gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen, zoals opgesteld in het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van de NOC/NSF.  

Voorzorgsmaatregelen

 • In onze sporthal is de ventilatie nagekeken, met als doel om zoveel mogelijk te ventileren met buitenlucht. Mechanische ventilaties staan in de hoogste stand en ramen staan (en blijven) open.
 • Er wordt vaker en intensiever schoongemaakt, met extra aandacht voor sanitair en raakvlakken, zoals deurgrepen.

Gebruiksmaatregelen

Bij het gebruik van de sporthal gelden de basisregels:

 • Bij klachten: blijf thuis.
 • 18 jaar en ouder: houd buiten de sportzaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.

Aanvullende maatregelen

Naast de basisregels gelden de volgende aanvullende maatregelen:

 • Bij binnenkomst dient u de handen te desinfecteren.
 • De accommodatie is voorzien van verplichte looproutes, aangegeven op de grond en/-of de wanden d.m.v. pijlen.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn (beperkt) open voor gebruik. Bij 18 jaar en ouder geldt een maximaal aantal personen. Het maximale aantal staat aangeven op de deur.
 • Kleding en tassen meenemen in de sportzaal om zoveel mogelijk ruimte te behouden in de kleedkamers.
 • Halen en brengen (van kinderen) geschied volgens het kiss and ride principe. Brengen en halen vanaf de parkeerplaats waarbij de 1,5 meter in acht wordt genomen.
 • Toeschouwers en publiek zijn voorlopig niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen van de beheerders of dienstdoende medewerkers van de gemeente op.
 • De beheerder en/of dienstdoende medewerkers van de gemeente kunnen maatregelen aanpassen en/of aanvullende maatregelen nemen als deze niet toereikend zijn, of niet in acht worden genomen.

Wat vragen we van u

Het virus bestrijden doen we samen. Om de sporthal verantwoord open te stellen hebben we maatregelen moeten nemen. Het is nu aan ons samen om daar op een verantwoorde manier uitvoering aan te geven, zodat deze ook open kan blijven. Hiervoor vragen we u:

 • Houd u aan de opgestelde gebruiksmaatregelen.
 • Kom en ga in sportkleding.
 • Douche zoveel mogelijk thuis.
 • Maximaal 10 minuten voor aanvang van de gymles, training of wedstrijd aanwezig.
 • Na gebruik van materiaal uit de materiaalberging, deze desinfecteren met de in de materiaalberging aanwezige desinfectans.
 • Na het sporten de sportzaal en kleedkamers z.s.m. verlaten.

Sportkantine

De sportkantine is voorlopig gesloten.