Datum : Dinsdag 14 maart 2023
Aanvang : 20:00 uur
Plaats : De Spil , kantine BSVV
Aanwezig : 19 leden + 5 bestuursleden


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Er zijn op voorhand geen vragen en/of opmerkingen over de agenda en overige gedeelde stukken. De notulen van de vorige Algemene ledenvergadering in 2022 zijn akkoord.

Mededelingen

Vanaf dit seizoen heeft WIK Bovensmilde een Dames 2 team, zij spelen nog geen NeVoBo competitie, maar het doel is wel om dat te gaan doen.

Onze badmintongroep speelt vanaf dit seizoen mee in een lokale competitie.

Vanuit WIK Bovensmilde is het initiatief gekomen om een klimwand te realiseren in de sporthal van De Spil. De gemeente Midden-Drenthe wordt de opdrachtgever, we hebben financiële ondersteuning vanuit de gemeente, vanuit een Rabofonds en vanuit beide basisscholen. De investering vanuit WIK Bovensmilde zal onder de 1000 euro blijven.

Justus Luhulima heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen als trainer bij WIK Bovensmilde. Het bestuur bedankt hem via deze weg voor 22 (!) jaar inzet bij de vereniging! Het bestuur is op zoek naar een vervanger voor Justus.

WIK Bovensmilde heeft een nieuw vertrouwenspersoon: Andries Snippe. Zijn gegevens zullen op de website geplaatst worden.

Ook hebben we een nieuwe scheidsrechter coördinator voor volleybal: Harm de Boer.

Op zaterdag 8 juli organiseert WIK Bovensmilde in samenwerking met de ijsvereniging voor het eerst een Beachvolleybal toernooi.

Op 1 en 8 september organiseert WIK Bovensmilde voor al haar leden een conditietraining onder professionele begeleiding, ieder is van harte uitgenodigd.

Bestuur

Het bestuur van 2022/2023 blijft ongewijzigd.

Leden

WIK Bovensmilde heeft momenteel 73 leden, verdeeld over badminton, gym en volleybal.

Acties

Wij doen dit seizoen weer mee aan de Grote clubactie en Rabo clubsupport.

Daarnaast organiseren wij weer de oliebollenactie en de potgrond/violenactie.

Helaas hebben wij ons te laat ingeschreven voor de Poiesz sponsoractie, het bestuur biedt hier haar excuus voor aan aan de leden. We hebben als bestuur maatregelen genomen om een dergelijke vergissing in de toekomst te voorkomen.

Exploitatie, begroting en Kascontrole

De penningmeester geeft toelichting op de exploitatie en begroting. Deze zijn akkoord.

De penningmeester vraagt de kascontrolecommissie, bestaande uit Wiljon Witvoet en Bianca Hoorn, om akkoord op de kascontrole en decharge op het afgelopen jaar. Dit wordt door de commissie gegeven.

Wiljon Witvoet verlaat na 2 jaar de kascontrolecommissie, Bianca blijft nog een jaar.

De commissie wordt aangevuld met Judith Doornbos.

Contributie

De contributie blijft gelijk aan vorig seizoen, echter is de verwachting dat de kosten voor de huur van de accommodatie wel omhoog zullen gaan. Daarmee denkt het bestuur dat het volgend seizoen de contributie wellicht wel omhoog zal gaan.

Vragen

Kunnen er voor volleybal mini horden en een Speedladder worden aangeschaft?

Ja, dat is geen probleem. Ieder team binnen de vereniging wordt aangespoord om aan te geven als er materiaal nodig is, daar is budget voor.

De senioren gym groep geeft aan dat Joop (trainer) regelmatig afwezig is. 1 van de dames bereidt de training dan voor en begeleidt dit, maar doet dit vrijwillig.

Dat klopt, Joop heeft bij het verplaatsen van gym naar woendag aangegeven dat hij 1 keer per 4 weken afwezig zal zijn. Echter is het niet eerlijk dat iemand die hier elke 4 weken tijd aan besteed daar niets voor ontvangt. Dit wordt rechtgetrokken; als 1 van de dames zelf de voorbereiding en begeleiding doet, ontvangt zij hiervoor nu ook vrijwilligersvergoeding voor.

De zaal is regelmatig niet schoon, ook het materiaal is regelmatig smerig en de kleedruimten zijn ook niet altijd netjes, dit was vorig jaar ook al een klacht.

Deze klacht is bekend bij het bestuur en meermaals aangegeven bij de gemeente Midden-Drenthe, verantwoordelijk voor de schoonmaak van de zaal. De gemeente komt echter niet met oplossingen. We mogen zelf ook niet echt met een Swiffer rond ivm beschadiging van de vloer. Bestuur gaat wederom naar de gemeente toe en zal blijven klagen tot er een oplossing is gevonden.

Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering.