Binnen sportvereniging WIK willen we dat iedereen op een veilige en respectvolle wijze kan sporten en samenwerken. Dat geldt  voor de sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, toeschouwers, trainers, coaches, scheidsrechters en Bestuur.

Veilig en Respectvol betekent dat er niet wordt gepest, dat er geen sprake is van agressief gedrag, dat we elkaar niet discrimineren en (seksueel) intimideren. Dat de wijze waarop we elkaar benaderen en/of aanraken niet als onprettig of grensoverschrijdend wordt ervaren.  Dat we zorgvuldig omgaan met berichten op social media enz.

Zijn er momenten en gebeurtenissen waarbij jij je niet veilig voelt dan kun je met je vragen en opmerkingen terecht bij  de vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen  WIK.

De rol van de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft of te maken heeft met (seksuele) intimidatie of ongewenst gedrag en hier met iemand vertrouwelijk over wil praten. De VCP bied een luisterend oor, geef raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP het bestuur van WIK over preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op ongewenste gedrag en situaties te verkleinen.

De VCP neemt zelf de klacht niet inhoudelijk in behandeling, maar probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven. De VCP is de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, kan je informeren over de procedure en mogelijke vervolgstappen of je door verwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC- NSF.

De VCP is niet de probleemoplosser binnen WIK. Hiervoor is en blijft het bestuur verantwoordelijk. Ook zal de VCP geen uitspraken doen in geval van een meningsverschil over de inhoud van trainingen en/of opstellingen.

De VCP is er voor jou bij vragen en klachten over:

  • Gepest en gepest worden
  • Als je het gevoel hebt dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Als je denkt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach.
  • Een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Als jij je zorgen maakt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen WIK/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Binnen WIK Bovensmilde vervult Andries Snippe de rol van VCP, hem kan je bellen op 06 80 059 463 wanneer je te maken hebben met vragen en/of klachten zoals hierboven beschreven.

Mocht je om een reden niet bij Andries terecht kunnen, dan kun je contact opnemen met het vertrouwenspunt sport door te bellen naar 0900 – 202 55 90, een WhatsApp bericht te zenden aan 06 53 646 928 of te mailen aan: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Wil je liever anoniem iets melden dat kan via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport